Kriteria Penghakiman

Keputusan panel juri adalah muktamad. Sebarang bantahan tidak akan dilayan.

  Kriteria Markah
1 Teknik persembahan 20
2 Bahasa dan pertuturan 20
3 Penghayatan cerita 20
4 Interaksi dengan penonton 10
5 Mesej atau nilai dalam cerita 10
6 Tempo atau pengembangan cerita 10
7 Kawalan suara 10
  JUMLAH 100